Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Prevádzkovanie hasičských jednotiek (ZHÚ)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

 

Odborná príprava zamestnancov hasičských jednotiek a prevádzkovanie závodných hasičských útvarov (ZHÚ) pripravených na profesionálne riešiť akúkoľvek vzniknutú situáciu.

Viac informácií

 

Nechajte povinnosti a starosti s BOZP na nás a pokojne sa venujte Vášmu podnikaniu!  Objavte výhody využitia služieb špecializovanej firmy akou je aj spoločnosť Safirs, s.r.o.

Viac informácií

Ochrana pred požiarmi (OPP)

Závažné priemyselné havárie

 

Požiarna prevencia a bezpečnosť stavieb, prevencia priemyselných havárií, vypracovanie dokumentácie OPP, školenia OPP, odborná príprava požiarnych hliadok a iné služby.

Viac informácií

 

Služby v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií zahŕňajú komplexné poradenstvo v oblasti ZPH, výkon špecialistu na prevenciu ZPH a ďalšie služby.

Viac informácií

Pracovná zdravotná služba

Podnikové životné prostredie

Činnosti pracovnej zdravotnej služby slúžia na hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci. Komplexne zabezpečujeme aj služby zamerané na PZS.

Viac informácií

Služby podnikového životného prostredia sú zamerané hlavne na odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo a ďalšie príbuzné služby.

Viac informácií

Civilná ochrana

Školiace stredisko

Služby a poradenstvo v oblasti dokumentácie a školení civilnej obrany.

Viac informácií

Naše akreditované školiace stredisko ponúka širokú škálu školení a kurzov.

Viac informácií

Ochrana osobných údajov a GDPR

Skúšky tesností

 

Komplexné služby ochrany osobných údajov a ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Viac informácií

 skusky tesnosti Spoločnosť Safirs, s.r.o. vo svojom portfólio služieb ponúka aj skúšky tesností  - nedeštruktívne skúšanie tesností.

Viac informácií

Implementácia manažérskych systémov

 Starostlivosť o požiarne zariadenia 

Poskytujeme komplexné služby a poradenstvo pre získanie certifikátov ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Viac informácií

 starostlivost o PZ Služby súvisiace so starostlivosťou o hasiace prístroje, hadicové zariadenia a požiarne vodovody, požiarne uzávery, elektricko požiarna signalizácia a stabilné hasiace zariadenia.

Viac informácií

SAFIRS MANAGER - informačný a manažérsky systém

Unikátny interný informačný a manažérsky systém, ktorí uľahčí riadenie vnútorných procesov a celej firmy.

Viac informácií

   

 

certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.