Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Blog

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1. 8. 2017 sme rozšírili naše portfólio služieb o tím pracovnej zdravotnej služby (PZS), ktorá zabezpečuje odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci a zdravotný dohľad pre zamestnancov.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení zameraných na zlepšenie ochrany zdravia konkrétnych zamestnancov.

Novela č. 204/2014 Z.z. zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (zákon č. 355/2007 Z.z.) účinná od 01.08.2014 zavádza zmenu, podľa ktorej musia zamestnávatelia povinne zabezpečovať zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov. Doposiaľ sa takéto opatrenie vzťahovalo len na rizikových pracovníkov, teda 3. a 4. kategórie.

Právo na zaistenie ochrany zdravia vychádza z legislatívnych predpisov najvyššej právnej sily. Ide predovšetkým o Listinu základných práv a slobôd, občiansky zákonník, smernice Európskeho spoločenstva a medzinárodné zmluvy.

Certifikáty a ocenenia Kontaktujte nás YouTube Facebook