Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Nezaradené

FEBRUÁR 2016

OHZ ZHZ

Základná príprava členov DHZO, ZHZ

Objednať

Termín: 8.-12.2.2016

Čas: 8.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania:

Cena: 25 € (bez DPH)/osoba

Viac informácií: p. Vladimír Črep, tel.: 0910 555 987, e-mail: crep@safirs.sk 


Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení  VVZ-0103/10-08.1 (základný kurz/rozširujúci kurz/aktualizačná odborná príprava/opakované oboznamovanie) Objednať

Termín: 8.2.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: školenie strojníkov stavebných strojov a zariadení

Cena: základný kurz: 150 €/osoba, rozširujúci kurz: 75 €/skupina, opakované oboznamovanie: 20 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 15 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Mgr. Marián Brtko, tel.: 0903 418 811, e-mail: brtko@safirs.sk


Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov VVZ-1057/08-06.1 (základný kurz/rozširujúci kurz/aktualizačná odborná príprava/opakované oboznamovanie) Objednať

Termín: 15.2.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: školenie vodičov motorových vozíkov 

Cena: základný kurz: základný kurz: 55 €/osoba, rozširujúci kurz: 25 €/trieda, opakované oboznamovanie: 15 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 13 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Mgr. Marián Brtko, tel.: 0903 418 811, e-mail: brtko@safirs.sk 


Oboznamovanie podľa § 7 zákona osoby vykonávajúce stavebné práce a zodpovednej osoby VVZ-1058/08-01.1

Objednať

Termín: 17.2.2016

Čas: 8.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: Školenie pre práce vo výškach podľa Vyhlášky 147/2013 Z. z. sa  uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o  práce vykonávané:
a) vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy,
b) z pohyblivej pracovnej plošiny,
c) z rebríka vo výške nad 5 m,
d) pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3m.

Cena: základný kurz: 15 €/osoba

Viac informácií: p. Kamil Weiss, tel.: 0908 237 522, e-mail: weiss@safirs.sk 


Špecializovaná príprava na funkciu - veliteľ ZHZ

Objednať

Termín: 22.-25.2.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: 

Cena: 40 € (bez DPH)/osoba

Viac informácií: p. Vladimír Črep, tel.: 0910 555 987, email: crep@safirs.sk


Špecializovaná príprava technik strojník Objednať

Termín: 28.2.2016-

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: 

Cena: €/osoba

Viac informácií: p. Vladimír Črep, tel.: 0910 555987, email:crep@safirs.sk  


Základná odborná príprava obsluhovateľa motorovej reťazovej píly pri ťažbe a manipulácií dreva

Objednať

Termín: 29.2.-11.3.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: Školenie pilčíkov na obsluhu RMRP, ktorí vykonávajú ťažbu a manipuláciu dreva v zmysle vyhlášky 46/2010 Z.z.

Cena: základný kurz: 95 €/osoba, opakované oboznamovanie: 15 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 15 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Juraj Hrabuša, tel.: 0904 198 042, e-mail: hrabusa@safirs.sk

 


 MAREC 2016

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Objednať

Termín: 1.-4.3.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: 

Cena: 100 €/osoba

Viac informácií: p. Ing. Marek Bačík, tel.: 0917 432 244, e-mail: bacik@safirs.sk


Základná príprava členov DHZO, ZHZ

Objednať

Termín: 4.-5.3.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: 

Cena: 25 € (bez DPH)/osoba

Viac informácií: p. Vladimír Črep, tel.: 0910 555 987, email: crep@safirs.sk


Základná príprava členov DHZO, ZHZ

Objednať

Termín: 12.-13.3.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: 

Cena: 25 € (bez DPH)/osoba

Viac informácií: p. Vladimír Črep, tel.: 0910 555 987, email: crep@safirs.sk


Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov  VVZ-1057/08-06.1 (základný kurz/rozširujúci kurz/aktualizačná odborná príprava/opakované oboznamovanie)

Objednať

Termín: 15.3.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: školenie vodičov motorových vozíkov

Cena: základný kurz: základný kurz: 55 €/osoba, rozširujúci kurz: 25 €/trieda, opakované oboznamovanie: 15 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 13 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Mgr. Marián Brtko, tel.: 0903 418 811, e-mail: brtko@safirs.sk


Aktualizačná odborná príprava /Opakované oboznamovanie - obsluhovateľa ručnej motorovej reťazovej píly (RMRP) pri ťažbe a manipulácií dreva

Objednať

Termín: 18.3.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania:Školenie pilčíkov na obsluhu RMRP, ktorí vykonávajú ťažbu a manipuláciu dreva v zmysle vyhlášky 46/2010 Z.z.

Cena: základný kurz: 95 €/osoba, opakované oboznamovanie: 15 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 15 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Juraj Hrabuša, tel.: 0904 198 042, e-mail: hrabusa@safirs.sk


Oboznamovanie podľa § 7 zákona osoby vykonávajúce stavebné práce a zodpovednej osoby VVZ-1058/08-01.1

Objednať

Termín: 23.3.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: Školenie pre práce vo výškach podľa Vyhlášky 147/2013 Z. z. sa  uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o  práce vykonávané:
a) vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy,
b) z pohyblivej pracovnej plošiny,
c) z rebríka vo výške nad 5 m,
d) pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3m.

Cena: 15 €/osoba

Viac informácií: p. Kamil Weiss, tel.: 0908 237 522, e-mail: weiss@safirs.sk


Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení VVZ-0103/10-08.1 (základný kurz)
Objednať

Termín: 23.3.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: školenie strojníkov stavebných strojov a zariadení

Cena:  150 €/osoba

Viac informácií: p. Mgr. Marián Brtko, tel.: 0903 418 811, e-mail: brtko@safirs.sk


Aktualizačná odborná príprava / opakované oboznamovanie - zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky

Objednať

Termín: 24.3.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: Aktualizačnú odbornú prípravu a opakované oboznamovanie pre prácu vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky je držiteľ preukazu  povinný absolvovať do 5 rokov odo dňa ukončenia základného kurzu alebo predchádzajúcej AOP.  

Cena: 25 €/osoba

Viac informácií: p. Kamil Weiss, tel.: 0908 237 522, e-mail: weiss@safirs.sk


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Objednať

Termín: 30.-31.3.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: 

Cena: 100 €/osoba

Viac informácií: p. Ing. Marek Bačík, tel.: 0917 432 244, e-mail: bacik@safirs.sk

 


 APRÍL 2016

 

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov

Objednať

Termín: 1.-29.4.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: základná odborná príprava bezpečnostných technikov.

Cena: 400 €/osoba, duplikát preukazu: 10 €/kus

Viac informácií: p. Ing. Marek Bačík, tel.: 0917 432 244, e-mail: bacik@safirs.sk


Základná odborná príprava zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky Objednať

Termín: 4.-7.4.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: Základný kurz  pre prácu vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky môžu absolvovať len  osoby staršie ako 18 rokov a zdravotne spôsobilé (zdravotnú spôsobilosť doložiť k prihláške).

Cena: 100 €/osoba, duplikát preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Kamil Weiss, tel.: 0908 237 522, e-mail: weiss@safirs.sk


Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári) VVZ-0028/09-07.2 (základný kurz/rozširujúci kurz/aktualizačná odborná príprava/opakované oboznamovanie) Objednať

Termín: 5.4.2016

Čas: 8.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: Školenie pre lešenárov na montáž a demontáž lešenia.

Cena: základný kurz:45 €/osoba, rozširujúci kurz: 25 €/osoba, pravidelné a opakované oboznamovanie: 15 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 15 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Mgr. Marián Brtko, tel.: 0903 418 811, e-mail: brtko@safirs.sk


Základná odborná príprava obsluhovateľa ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Objednať

Termín: 11.-22.4.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: Školenie pilčíkov na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly (RMRP), ktorí vykonávajú inú činnosť ako je ťažba dreva a manipulácia s  drevom počas ťažby ( napr. tesárske práce ).

Cena: 65 €/osoba, duplikát preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Juraj Hrabuša, tel.: 0904 198 042, e-mail: hrabusa@safirs.sk


Oboznamovanie podľa § 7 zákona osoby vykonávajúce stavebné práce a zodpovednej osoby VVZ-1058/08-01.1

Objednať

Termín: 11.4.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: Školenie pre práce vo výškach podľa Vyhlášky 147/2013 Z. z. sa  uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o  práce vykonávané:
a) vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy,
b) z pohyblivej pracovnej plošiny,
c) z rebríka vo výške nad 5 m,
d) pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3m.

Cena: 15 €/osoba

Viac informácií: p. Kamil Weiss, tel.: 0908 237 522, e-mail: weiss@safirs.sk


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Objednať

Termín: 12.-15.4.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: 

Cena: 100 €/osoba

Viac informácií: p. Ing. Marek Bačík, tel.: 0917 432 244, e-mail: bacik@safirs.sk


Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov VVZ-1057/08-06.1 (základný kurz/rozširujúci kurz/aktualizačná odborná príprava/opakované oboznamovanie) Objednať

Termín: 18.4.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: školenie vodičov motorových vozíkov. 

Cena: základný kurz: základný kurz: 55 €/osoba, rozširujúci kurz: 25 €/trieda, opakované oboznamovanie: 15 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 13 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Mgr. Marián Brtko, tel.: 0903 418 811, e-mail: brtko@safirs.sk 


Základná príprava členov DHZO, ZHZ

Objednať

Termín: 18.-22.4.2016

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: 

Cena: 25 € (bez DPH)/osoba

Viac informácií: p. Vladimír Črep, tel.: 0910 555 987, email: crep@safirs.sk


Oboznamovanie podľa § 7 zákona osoby vykonávajúce stavebné práce a zodpovednej osoby VVZ-1058/08-01.1

Objednať

Termín: 20.4.2016

Čas: 8.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: Školenie pre práce vo výškach podľa Vyhlášky 147/2013 Z. z. sa uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o práce vykonávané:
a)vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy,
b)z pohyblivej pracovnej plošiny,
c)z rebríka vo výške nad 5 m,
d)pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3m.

Cena: 15 €/osoba

Viac informácií: p. Kamil Weiss, tel.: 0908 237 522, e-mail: weiss@safirs.sk


 

Kontaktné údaje

Kontaktný formulár

Mapa

Safirs, s.r.o.
Zarevúca 5039/1C
034 01 Ružomberok

IČO: 36423874
DIČ: 2021885206
IČ-DPH: SK2021885206

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 15535/L.

SAFIRS - Security services, s.r.o.
Zarevúca 5039
034 01 Ružomberok

IČO: 45 673 527
DIČ: 2023079146
IČ-DPH: SK2023079146

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 62973/L. 
Meno *:
Firma:
Telefón *:
E-mail:
Adresa:
Správa *:

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Vedenie spoločnosti

JUDr. Ing. Martin Pethö

JUDr. Ing. Martin Pethö, MBA
generálny riaditeľ

tel: 0918 126 004
email: mpetho@safirs.sk

PhDr. Ladislav Pethö

PhDr. Ladislav Pethö
výkonný riaditeľ

tel: 0905 555 629
email: petho@safirs.sk

 

 

 

Sekretariát a administratíva

Ekonomický úsek, účtovníctvo a personalistika.

Katarína Pethoová

Katarína Pethöová
ekonomický úsek

tel: 0908 797 888
email: pethova@safirs.sk

peter brtko

Mgr. Peter Brtko
vedúci nákupu a predaja

tel: 0901 788 535
email: pbrtko@safirs.sk

Soňa Bartíková

Soňa Bartíková
účtovníctvo

tel: 0911 839 363
email: bartikova@safirs.sk

Manažéri pre styk s verejnosťou

marian brtko min

Mgr. Marián Brtko
riaditeľ divízie preventívnych a ochranných služieb a marketingu

tel.: 0903 418 811
email: brtko@safirs.sk

vladimir crep min

Vladimír Črep
riaditeľ divízie ZHÚ

tel: 0908 076 576
email: crep@safirs.sk

caja

Jozef Čaja
oddelenie informačných technológií

tel.: 0902 807 348
e-mail: caja@safirs.sk

Erika Rybová
vedúca oddelenia preventívnych a ochranných služieb pre Žilinský a  Banskobystrický kraj 

tel: 0903 899 452
email: rybova@safirs.sk
david banyi min

Ing. Dávid Bányi
vedúci oddelenia preventívnych a ochranných služieb pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj

tel: 0903 418 064
email: banyi@safirs.sk
 slizik min

Ing. Ján Slížik
vedúci oddelenia preventívnych a ochranných služieb pre Žilinský a Trenčiansky kraj

tel: 0910 120 704
email: slizik@safirs.sk
Ujcikova min

Ing. Silvia Ujčíková
vedúca oddelenia preventívnych a ochranných služieb pre Prešovský a Košický kraj 

tel: 0911 520 435
email: ujcikova@safirs.sk

cisarikova min

MUDr. Soňa Cisariková
vedúca oddelenia pracovnej zdravotnej služby

tel: 0903 690 432
email: cisarikova@safirs.sk

Mgr. Michaela Macholová
manažér IMS, podnikové životné prostredie


tel.: 0901 705 092
email: macholova@safirs.sk

 

 

S ohľadom na sprísnenú legislatívu a narastajúci záujem podnikov spoločnosť Safirs, s.r.o. pomáha svojím odborným poradenstvom organizáciám dosahovať a zabezpečovať vhodný manažérsky systém v oblasti kvality, environmentalistiky a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Za účelom zaistenia vhodného systému nepostačuje len splniť požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov, ale je potrebné odhaliť aj možné riziká. V neposlednom rade je nevyhnutné aktívne zapojiť do jednotlivých systémov aj všetkých zamestnancov organizácie, keďže sa ich táto problematika priamo dotýka.

Safirs, s.r.o. napomáha implementovať tieto manažérske systémy:

ISO 9001 - Systém manažérstva kvality
ISO 14001 - Systémy environmentálneho manažérstva
OHSAS 18001 - Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

Systém manažérstva kvality ISO 9001

V stále sa zvyšujúcej konkurencii na trhu je nevyhnutné hľadať spôsoby ako zvýšiť vlastnú konkurencieschopnosť a tým si zabezpečiť trvaloudržateľné trhové postavenie. Práve implementácia systému manažérstva kvality môže byť jedným zo spôsobov ako získať a zachovať si dlhodobú konkurencieschopnosť.

Ide o dlhodobý proces, ktorý vedie k zlepšovaniu spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán, efektívnosti, optimalizácii vo výrobnom procese, eliminácii nákladov, redukcii rizík, zvyšovaniu produktivity práce, jasnému určeniu zodpovednosti a samozrejme v neposlednej rade k zvyšovaniu kvality samotného produktu, či služby.

Nakoľko ide o zložitý proces spoločnosť Safirs, s.r.o. Vám ponúka svoje služby, ktoré zahŕňajú komplexnú analýzu a na základe jej výsledkov návody a odporúčania na to ako Systém manažérstva kvality ISO 9001 efektívne zapracovať do vnútropodnikových systémov. Okrem toho budeme Vašim partnerom v celom procese implementácie od vypracovania dokumentácia až po následnú kontrolu implementácie navrhnutých opatrení a procesov.

Princípy systémov riadenia kvality ISO 9001:

 • orientácia na zákazníka,
 • vodcovstvo,
 • zapojenie ľudí,
 • procesný princíp,
 • systémový prístup k manažérstvu,
 • neustále zlepšovanie,
 • orientácia na fakty pri rozhodovaní,
 • vzájomná prospešnosť vzťahov s dodávateľmi.

 

Systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001 

Systém environmentálneho manažérstva je časť celkového systému manažérstva, ktorá obsahuje organizačnú štruktúru, plánovanie činností, povinnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje na prípravu, zavádzanie, dosahovanie, preskúmanie a udržiavanie environmentálnej politiky. Okrem implementácie systému environmentálneho manažérstva Vám spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka prepojenie na systém kvality ISO 9001.

Výhody implementácie SEM ISO 14001:

 • dobrý profil spoločnosti – posilnenie vzťahov s verejnosťou,
 • konkurenčné výhody so zahraničným partnerom,
 • nižšie náklady – vyššia konkurencieschopnosť,
 • plnenie kritérií pre investovanie, poskytovanie úverov,
 • zníženie rizík z porušovania zákonov a následných postihov,
 • zníženie rizika nehôd ovplyvňujúcich životné prostredie,
 • zvýšenie dôvery orgánov štátnej správy,
 • poskytnutie nástroja a prostriedkov na objektívne posúdenie podnikateľského správania,
 • podpora ekologického povedomia a cieľov v oblasti kvality,
 • zlepšenie hospodárskych výsledkov,
 • zlepšenie efektívnosti,
 • zvýšenie výnosov,
 • redukcia nákladov na poistenie.

Implementácia prvkov OHSAS 18001

Spoločnosť Safirs, s.r.o. svojím odborným poradenstvom pomáha organizáciám s dosahovaním a zabezpečovaním vhodného systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s ohľadom na sprísnenú legislatívu a narastajúci záujem. Za účelom zaistenia vhodného systému BOZP nepostačuje len jednoducho splniť požiadavky právnych predpisov, ale je potrebné odhaliť aj mnohé iné riziká ohrozujúce bezpečnosť a zdravie na pracovisku. V neposlednom rade je potrebné aktívne zapojiť do systému zamestnancov organizácie, keďže BOZP sa dotýka každého jedného z nich. V súčasnosti sa kladie veľký dôraz aj na zlepšovanie pracovných podmienok v oblasti BOZP, kde jedným z riešení je implementovanie smernice OHSAS 18001.

Výhody implementácie prvkov smernice OHSAS 18001:

 • minimalizovanie rizika straty na životoch alebo poškodenia zdravia zamestnancov,
 • minimalizovanie rizika strát spôsobených chorobou z povolania,
 • systematickosť, prehľadnosť a plánovitosť v oblasti BOZP,
 • zvýšenie motivácie zamestnancov a ich zodpovednosti za BOZP na všetkých úrovniach organizácie,
 • zlepšenie imidžu.

Facility management je multiodborová disciplína, ktorá sa zaoberá riadením podporných činností firmy, ktoré nepredstavujú hlavný predmet podnikania, ale pre jeho zabezpečenie sú nevyhnutné. Všetky služby poskytované spoločnosťou Safirs, s.r.o. - divízia Facility Management sú zamerané na redukciu pracovných povinností a optimalizáciu pracovného času zákazníka a to s cieľom umožniť mu sústrediť sa predovšetkým na hlavný predmet jeho podnikania.

 

Portfólio služieb

Portfólio služieb spoločnosti Safirs, s.r.o. - divízia Facility Management zahŕňa:

 • Technická správa budov - všetky služby, ktoré súvisia sosprávou budov v súlade s platnou legislatívou s cieľom, prevencie pred pohromami, haváriami a škodami, technickými poruchami a nefunkčnosťou nehnuteľnosti aj ich vybavenia.
 • Upratovací servis - upratovacie a čistiace službyrôznych objektov - kancelárií, výrobných hál, spoločenských priestorov a pod.
 • Bezpečnostné služby - všetko pre vašej, vašich zamestnancov a vášhomajetku. Prevencia škôd na zdraví a majetku je naša priorita.
 • Stavebné služby - komplexné služby realizácie stavieb alebo ich častí, renovácie, modernizácie, rekonštrukcie, či akékoľvek stavebné úpravy.
 • Ozonizácia - ozónové čistenie vzduchu pôsobí preventívne na zdravie vašich zamestnancov, čím znižuje ich práceneschopnosť
 • Majordomus - všetko čo potrebujete pre starostlivosť o domácnosť alebo dom, byt, chatu, záhradu, či akýkoľvek súkromný priestor.
 • Podporné služby - zahŕňajúšpecializované služby facility managementu, ako ajslužby právnej ochrany a poradenstva.

Našimi silnými stránkami je šírka a komplexnosť služieb, kvalitný a odborný personál, najmodernejšie technológie a postupy, pružnosť a operatívnosť pri hľadaní riešení a poskytovanie pridanej hodnoty pre každého zákazníka.

Zároveň optimalizujeme procesy a tým šetríme Váš čas a peniaze. Vďaka nám vám odpadnú starosti so zamestnancami, školeniami a pod., materiálnym a technickým vybavením a získate finančný prehľad o vašich nákladoch. Sme poistení pre prípad ublíženia na zdraví alebo vzniknutej škody na majetku.

Toto všetko ponúkame kvalitne, rýchlo, podľa vašich individuálnych požiadaviek a za výhodnú cenu, ktorú prináša práve komplexnosť riešenia vašich požiadaviek našou spoločnosťou.

 

Viac informácií

Podrobnosti o našich službách nájdete na našej internetovej stránke venovanej problematike Facility Managementu:

Služby v oblasti ochrany osobných údajov

V rámci komplexných služieb ochrany osobných údajov a ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Vám ponúkame nasledovné služby:

1. Služby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) účinného od 25.5.2018, čo zahŕňa:

 • posúdenie aktuálneho stavu spracúvania osobných údajov a jeho súlad s GDPR,
 • analýzu informačných systémov, ktoré prevádzkovateľ používa,
 • vymedzenie povinností prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutej osoby,
 • posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov,
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie (záznamy o spracovateľských činnostiach, poučenie oprávnených osôb, súhlas so spracovaním osobných údajov, oznámenie bezpečnostného incidentu, vypracovanie zmlúv so sprostredkovateľmi...).

2. Výkon funkcie externej zodpovednej osoby a vykonávanie školení oprávnených osôb, čo zahŕňa:

 • poskytovanie odborného poradenstva a konzultácií týkajúce sa ochrany osobných údajov a GDPR,
 • poskytovanie informácií a poradenstva prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
 • monitorovanie súladu spracúvania osobných údajov so zákonom a nariadením, vrátane zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov - spolupracovanie s Úradom na ochranu osobných údajov.

 

GDPR

Dňa 25. 5. 2018 nadobudli účinnosť GDPR a zákon o OOÚ, t. j. od tohto dátumu je nutné postupovať už podľa nových právnych predpisov - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „GDPR“) a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“) ruší zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a harmonizuje slovenský právny poriadok s nariadením (GDPR).

Čo je potrebné urobiť:

 • aktualizovať dokumentáciu (záznamy o spracovateľských činnostiach, súhlas so spracúvaním osobných údajov, zmluvy so sprostredkovateľom, oznámenie bezpečnostných incidentova pod.),
 • ak by typ plánovaného spracúvania údajov mohol viesť k vysokému riziku pre práva fyzických osôb, je treba posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov, čo zahŕňa –
  • opis a určenie účelu spracovateľských operácií,
  • posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu,
  • posúdenie rizika pre práva dotknutej osoby a
  • prijatie opatrení na elimináciu rizík vrátane záruk, bezpečnostných opatrení a mechanizmov na zabezpečenie ochrany osobných údajov,
 • prijať a zdokumentovať nové odporúčané bezpečnostné opatrenia, napr.šifrovanie, pseudonymizáciu, anonymizáciu osobných údajov a podobne,
 • určiť pravidlá pre splnenie tzv. oznamovacej povinnosti – ak prevádzkovateľ poruší pravidlá ochrany osobných údajov napr. tým, že neoprávnene zverejní osobné údaje, alebo ich získa neoprávnená osoba, je povinný toto oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o tom dozvedel,
 • stanoviť vnútorné pravidlá pre uplatnenie práv dotknutých osôb, napríklad –
  • právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
  • právo na výmaz – právo na zabudnutie osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na prenosnosť údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi,
  • právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie,
 • určiť zodpovednú osobu, ak –
  • spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia (všetky orgány verejnej správy, štátne úrady, obce, školy a verejnoprávne inštitúcie poskytujúce verejné služby…),
  • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu (bankové inštitúcie a poisťovne, e-shopy, bezpečnostné služby, firmy, ktoré pravidelne a systematicky monitorujú osoby vo veľkom rozsahu spracúvajú údaje o zákazníkoch prostredníctvom napr. kamerovým systémom v nákupných centrách, aplikáciami, ktoré vyhodnocujú správanie sa klienta na internete za účelom cielenej reklamy, profilovaniea pod.) alebo,
  • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku vo veľkom rozsahu (zdravotnícke zariadenia a firmy, ktorých hlavnou činnosťou je rozsiahle spracúvanie biometrických údajov, genetických údajov, údajov o rasovom alebo etnickom pôvode, údajov o politických názoroch, údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života).

Úrad na ochranu osobných údajov môže uložiť pokutu až do výšky 20 miliónov EUR, alebo ak ide o podnik do 4 % celkového svetového ročného obratu tomu, kto napríklad nesplnil alebo porušil niektorú zo základných zásad spracúvania osobných údajov, vrátane podmienok súhlasu, alebo nesplnil alebo porušil niektoré z práv dotknutej osoby.

Činnosti pracovnej zdravotnej služby slúžia na hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci. Pracovná zdravotná služba sa zameriava na prevenciu chorôb z povolania a udržiavanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov. Činnosť pracovnej zdravotnej služby budú kontrolovať poverené regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby definuje novela Zákona č. 204/2014 Z.z a Vyhláška MZ SR č. 208/2014 Z.z. s účinnosťou novely Zákona 355/2007 Z.z  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.8.2014 je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad.

Dôvodom týchto legislatívnych zmien je okrem iného aj stanovisko Európskej komisie, ktorá je presvedčená, že zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť riadnu pracovnú zdravotnú službu všetkým zamestnancom bez ohľadu na ich zaradenie do jednotlivých kategórií.

V portfóliu služieb spoločnosti Safirs, s.r.o. sa nachádza aj zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby (PZS). Prečítajte si viac o povinnostiach zamestnávateľa pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby.

Všetky činnosti PZS sú orientované na zlepšovanie kvality pracovného prostredia. Z výsledkov účinnosti PZS vyplýva zníženie počtu rizikových pracovníkov, zlepšenie výkonnosti zamestnancov a zníženie nákladov zamestnávateľa.

Služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby (PZS) zahŕňajú:

 • zabezpečenie celkovej pracovnej zdravotnej služby podľa požiadaviek zákazníka,
 • spoluprácu s príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľa a zabezpečovanie plnenia základných povinností na ochranu zdravia kladených na zamestnávateľa,
 • sledovanie aktuálnych zmien legislatívy v oblasti starostlivosti o zdravie pracovníkov,
 • upozorňovanie zamestnávateľa na povinnosti, ktoré mu z legislatívy vyplývajú a pomoc pri ich realizácii,
 • odbornú pomoc a poradenstvo pri zisťovaní a objektivizácii príčin vzniku chorôb z povolania,
 • odborné poradenstvo, školenia a konzultácie na pracovisku,
 • zdravotný dohľad nad faktormi pracovného prostredia vykonávaný odborníkmi s požadovaným zdravotníckym vzdelaním,
 • poskytovanie všetkých služieb profesionálnym tímom, promptne a s vysokou regionálnou dostupnosťou.

Upozornenie

Za nesplnenie povinností je možné zamestnávateľovi udeliť pokutu až do výšky 20.000 €. Na splnenie povinností zamestnávateľom vyplývajúcich mu z novely Zákona č. 204/2014 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia budú dohliadať pracovníci regionálnych úradov verejného zdravia.

Máte otázky alebo pripomienky? Chcete sa informovať o novinkách v legislatíve alebo si objednať naše služby alebo školenie? Napíšte nám!

Kontaktný formulár

Typ dotazu:
Telefón:
E-mail:
Správa *:

Vaše hodnotenie bolo úspešne odoslané.

Ďakujeme za spoluprácu a čas, ktorý ste nám venovali! Ak to bude potrebné, naši pracovníci Vás budú kontaktovať v najbližšom možnom termíne.

Pokračovať

 

certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.