Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Nezaradené

V záujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb a ďalšieho zlepšovania našej spolupráce sme pre Vás pripravili prieskum spokojnosti s našimi službami.

Vyplnenie prieskumu Vám zaberie asi 2 minúty.

Prieskum spokojnosti zákazníka

Ohodnoťte nás známkou ako v škole.

Spokojnosť s kvalitou služieb
Poznámka
Spokojnosť s plnením termínov služieb (protipožiarne kontroly, PTZ, protipožiarne asistencie)
Poznámka
Spokojnosť s dodávaním a kvalitou objednaného množstva tovaru (hasiace prístroje, hadice, prostriedky prvej pomoci, ...)
nevyužívame túto službu
Poznámka
Spokojnosť s flexibilitou pri riešení podnetov a nezhôd
neviem posúdiť
Poznámka
Spokojnosť s úrovňou komunikácie
neviem posúdiť
Poznámka
Plnenie ostatných dohôd, záväzkov a prísľubov
neviem posúdiť
Poznámka
Napíšte nám v čom sa môžeme zlepšiť

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Ďakujeme za spoluprácu a čas, ktorý ste nám venovali!

 

Vitajte v zákazníckom portáli spoločnosti Safirs, ktorý bol vytvorený s cieľom poskytovať ešte lepšie služby naším zákazníkom.

Prieskum spokojnosti zákazníka

 

V záujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb a ďalšieho zlepšovania našej spolupráce sme pre Vás pripravili prieskum spokojnosti s našimi službami.

Vyplniť

Kontaktné centrum

Máte otázky alebo pripomienky? Chcete sa informovať o novinkách v legislatíve alebo si objednať naše služby alebo školenie? Napíšte nám!

Kontaktovať

PrestaShop

Stranka

Ďakujeme Vám za vyplnenie zákazníckeho prieskumu!

Váš dotazník bol zaznamenaný v systéme a bude spracovaný našim tímom.

Pokračovať

Vaša správa bola úspešne odoslaná, naši pracovníci Vás budú kontaktovať v najbližšom možnom termíne.

Pokračovať

Predmet zmluvy o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby

 • spracovanie kompletnej základnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov (spoločná previerka pracovísk z pohľadu BTS, traumatologický plán, smernice na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP, menovacie dekréty, ...),
 • vykonávať školenia zamestnancov o BOZP v predpísaných termínoch:
  • vstupné a periodické školenie pracovníkov s overením vedomostí,
  • vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov s overením vedomostí,
  • školenia zástupcov zamestnancov s overením vedomostí,
  • školenia vodičov motorových vozidiel ("referentskí vodiči")
 • vykonávať odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP,
 • spracovávanie plánov školení zamestnancov a plánov odborných prehliadok a skúšok,
 • vykonávanie  previerok pracovísk zamestnávateľa  s určením  nedostatkov a s návrhom na zlepšenie zisteného stavu BOZP (preventívna kontrolná činnosť),
 • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, šetrenie pracovného úrazu, odborná pomoc pri oznamovaní pracovného úrazu príslušným orgánom a odborná pomoc pri odškodňovaní,
 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP,
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách,
 • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení,
 • Hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP
 • Spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc týkajúcich sa BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.
 • komplexná kontrola BOZP,
 • špecifické požiadavky klienta.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana životného prostredia, kvalita poskytovaných služieb a spokojnosť zákazníka patria medzi hlavné priority a záväzky spoločnosti SAFIRS, s.r.o. 

Túto skutočnosť sme sa rozhodli deklarovať implementáciou štvorlístku manažérskych systémov:

 • ISO 9001:2015 Systém manažérstva kvality
 • ISO 14001:2015 Environmentálny manažérsky systém
 • ISO 45001:2018 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • ISO/ IEC 27001:2013 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Politika systému manažérstva informačnej bezpečnosti

Politika integrovaného manažérskeho systému

system manazerstva info bezpecnosti 2020  Politika IMS Safirs min

Spoločnosť Safirs, s.r.o. v rámci neustáleho zvyšovania starostlivosti o zdravie a bezpečnosť práce zamestnancov, životné prostredie ako aj o kvalitu poskytovaných služieb má zavedený a certifikovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018, systém enviromentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a systém manažérstva bezpečnosti informácií ISO/IEC: 27001:2013. Certifikáty boli udelené certifikačnou spoločnosťou QSCert®, spol. s.r.o.

Certifikát BOZP

Certifikát environmentálneho manažérstva

SAFIRS ISO 45001 2018 SAFIRS ISO 14001 2015

Certifikát manažérstva kvality

Certifikát manažérstva bezpečnosti informácií 

SAFIRS ISO 9001 2015 Safirs certifikat ISO 27001 2020
certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.