Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Pozvánka na 9. medzinárodnú vedeckú konferenciu „Wood & Fire Safety"

 

WFS 2020 logo web 2

 

Záštita nad konferenciou

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor Žilinskej univerzity v Žiline
gen. JUDr. Alexander Nejedlý, prezident HaZZ 

 

Základné informácie o konferencii

Pozývame Vás na tradičné stretnutie odborníkov z oblasti protipožiarnej ochrany, ktorí preferujú drevo a materiály na báze dreva. Bude to už ôsme stretnutie, ktoré sa koná na tradičnom mieste, v hoteli Patria na Štrbskom Plese, v tradičných štvorročných intervaloch s tradičným programom. Uvedená tradícia bola založená pred 28 rokmi v roku 1988. Od tohto prvého stretnutia po posledné v roku 2016 sa na konferencii zúčastnilo viac ako 600 účastníkov, z toho 220 bolo zahraničných.

Pravidelnými účastníkmi konferencie sú aj delegáti z mimo európskych štátov hlavne z Kanady, USA, Nového Zélandu, Austrálie, Japonska. Európske štáty nebudem menovať, lebo ich zastúpenie je veľmi početné. Cieľom konferencie je prinášať nové poznatky tohto multi-disciplinárneho odboru. Jednotlivé témy vedeckých oblastí sú uvedené v samostatnej kapitole tejto pozvánky. Pozvánka Vám prináša niekoľko detailnejších informácií o pripravovanej konferencii a o jej programe. Konferencia je zameraná na lesné požiare, požiare v drevostavbách a nové predpisy, hlavne eurokódy - Eurokód 5, ktorý sa týka drevených konštrukcií a ako novinka drevo v historických stavbách. Veríme, že aj Vy svojou účasťou prispejete k dobrej úrovni tohto ôsmeho pokračovania konferencie Wood & Fire Safety (Drevo a protipožiarna bezpečnosť).

 

Termín a miesto konania

3.-6. máj 2020, Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko

 

Cieľová skupina

Za sponzorov konferencie pozývame poisťovacie spoločnosti, stavebné firmy, výrobcov zariadení a prístrojov z oblasti protipožiarnej bezpečnosti, producentov stavebných materiálov a to nielen na báze dreva, ako aj firmy, ktorým je blízka problematika konferencie. Výška sponzorského príspevku nie je určená, bude dohodnutá zmluvne, jednotlivo s každou firmou. Sponzorom ponúkame bezplatné výstavné priestory v hoteli Patria a priestory pred hotelom, reklamu v zborníku konferencie, ako aj v ostatných materiáloch konferencie, prezentáciu svojich výrobkov a činnosti počas konferencie.

 

Podrobnosti o konferencii

www.wfs2020.sk

 

Kontakná adresa

Bc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD.
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Žilinská univerzita
Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina, Slovensko
Tel: +421 41 513 6796
Email: info@wfs2020.sk

certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.