Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Pozvánka na 8. medzinárodnú vedeckú konferenciu „Wood & Fire Safety"

Záštitu nad konferenciou prevzali:
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline
gen. JUDr. Alexander Nejedlý, prezident HaZZ

 

Základné informácie o konferencii:

Pozývame Vás na tradičné stretnutie odborníkov z oblasti protipožiarnej ochrany, ktorí preferujú drevo a materiály na báze dreva. Bude to už ôsme stretnutie, ktoré sa koná na tradičnom mieste, v hoteli Patria na Štrbskom Plese, v tradičných štvorročných intervaloch s tradičným programom. Uvedená tradícia bola založená pred 28 rokmi v roku 1988. Od tohto prvého stretnutia po posledné v roku 2012 sa na konferencii zúčastnilo viac ako 600 účastníkov, z toho 220 bolo zahraničných.

Pravidelnými účastníkmi konferencie sú aj delegáti z mimo európskych štátov hlavne z Kanady, USA, Nového Zélandu, Austrálie, Japonska. Európske štáty nebudem menovať, lebo ich zastúpenie je veľmi početné. Cieľom konferencie je prinášať nové poznatky tohto multi-disciplinárneho odboru. Jednotlivé témy vedeckých oblastí sú uvedené v samostatnej kapitole tejto pozvánky. Pozvánka Vám prináša niekoľko detailnejších informácií o pripravovanej konferencii a o jej programe. Konferencia je zameraná na lesné požiare, požiare v drevostavbách a nové predpisy, hlavne eurokódy - Eurokód 5, ktorý sa týka drevených konštrukcií a ako novinka drevo v historických stavbách. Veríme, že aj Vy svojou účasťou prispejete k dobrej úrovni tohto ôsmeho pokračovania konferencie Wood & Fire Safety (Drevo a protipožiarna bezpečnosť).

 

Termín a miesto konania:

8.-12. máj 2016, Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko

 

Cieľová skupina:

Za sponzorov konferencie pozývame poisťovacie spoločnosti, stavebné firmy, výrobcov zariadení a prístrojov z oblasti protipožiarnej bezpečnosti, producentov stavebných materiálov a to nielen na báze dreva, ako aj firmy, ktorým je blízka problematika konferencie. Výška sponzorského príspevku nie je určená, bude dohodnutá zmluvne, jednotlivo s každou firmou. Sponzorom ponúkame bezplatné výstavné priestory v hoteli Patria a priestory pred hotelom, reklamu v zborníku konferencie, ako aj v ostatných materiáloch konferencie, prezentáciu svojich výrobkov a činnosti počas konferencie.

 

Plánovaný program konferencie:

 

Odborný garant konferencie:

Makovická Osvaldová L. – Slovensko

 

Zástupcovia odborného garanta konferencie:

Sekcia drevo a oheň
Dlugogorski B. – Australia
Dietenberger M. – USA
Balog K. – Slovensko

Sekcia drevostavby
Ostman B. – Švédsko
Kuklík P. – Česká republika
Štefko J.– Slovensko

Sekcia drevo v historických budovách
Dušek K. – Česká republika
Osvald A. – Slovensko
Šmíra P. – Česká republika

 

Medzinárodný vedecký výbor:

Buchanan A. – Nový Zeland Mikolai I. – Slovensko
Dagenais CH. – Kanada Milanko S. – Srbsko
Deliiski N. – Bulharsko Mizerskí A. – Poľsko
Fragiacomo M. – Taliansko Netopilova M. – Česká republika
Gurau L. – Rumunsko Nikolič B. – Srbsko
Kačíková D. – Slovensko Poledňák P. – Česká republika
Kowal E. – Poľsko Rákociová M. – Slovensko
Kucuk O. – Turecko Restas A. – Maďarsko
Laban M. – Srbsko Sinay J. – Slovensko
Langswager L. – USA Sawyer G. – Veľká Británia
Larnoy E. – Nórsko Szórádová E. – Slovensko
Mikkola E. – Fínsko Qiang Xu – Čína

Organizačný výbor:

Coloňová M., Flachbart J., Gašpercová S., Martinka J., Mitrenga P., Nagyová A., Panáková, J., Zachar M., 

 

Pripravujeme:

 • odborné prednášky popredných domácich a zahraničných expertov na uvedené témy
 • prezentáciu prednášok formou postra
 • návštevu skúšobne Fires s.r.o. Batizovce
 • výstavu sponzorov
 • turistický výlet vo Vysokých Tatrách pre účastníkov a sprevádzajúce osoby

 

Výstava:

Počas konania konferencie bude zorganizovaná výstava sponzorujúcich firiem v konferenčnej sále hotela Patria.

Vedecké oblasti:

 • horenie tuhých materiálov, modelovanie, meranie, testovanie
 • štruktúra a vlastnosti dreva a ich zmeny pri vysokých teplotách
 • štúdium etáp procesu horenia dreva
 • retardácia horenia dreva a materiálov na báze dreva
 • protipožiarna bezpečnosť v drevených objektoch
 • modelovanie požiarov, testovanie, certifikácia
 • skúsenosti s likvidáciou požiarov v drevených budovách
 • skúsenosti s likvidáciou lesných požiarov
 • skúsenosti s likvidáciou požiarov v historických budovách.

​Doplňujúce informácie:

Rokovanie bude v slovenskom a anglickom jazyku (simultánny preklad). Najlepšia prednáška doktoranda alebo post doktoranda bude finančne odmenená. 

Všetky prednášky a referáty k postrom budú publikované v zborníku, ktorý bude súčasťou konferenčných materiálov. Zborník bude vydaný v knižnej aj v elektronickej forme.Zároveň vydáme zborník vybraných článkov na základe posúdenia medzinárodným vedeckým výborom, ktorý bude vydaný vo vydavateľstve spoločnosti International Wood Products Journal

Viac informácií: http://www.about-conference.com/wood-and-fire-safety-conference-2016?v=27

 

Kontakná adresa:

Bc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD.
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Žilinská univerzita
Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina, Slovensko
Tel: +421 41 513 6796
Email: linda.osvaldova@fbi.uniza.sk

certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.