Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Spoločnosť Safirs, s.r.o. v rámci neustáleho zvyšovania starostlivosti o zdravie a bezpečnosť práce zamestnancov, životné prostredie ako aj o kvalitu poskytovaných služieb má zavedený a certifikovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy BS OHSAS 18001:2007, systém enviromentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004 a systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008. Certifikáty boli udelené certifikačnou spoločnosťou QSCert®, spol. s.r.o.

Certifikát BOZP

Certifikát environmentálneho manažérstva

Certifikát BOZP Certifikát environmentálneho manažérstva

Certifikát manažérstva kvality

Certifikát ISO 27001

Certifikát kvality Certifikát ISO 27001
Certifikáty a ocenenia Kontaktujte nás YouTube Facebook