Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Efektívnosť a úspešnosť organizácie je založená predovšetkým na zamestnancoch, ktorí sú odborne vzdelaní, zruční, flexibilní a sú v optimálnej zdravotnej, fyzickej a psychickej kondícii. Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov si vyžaduje aktívny prístup zo strany zamestnávateľa i zamestnancov.

Spoločnosť Safirs, s.r.o. si uvedomuje, že systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si vyžaduje neustále zlepšovanie a zvyšovanie aktívneho prístupu zamestnancov k bezpečnej práci a zdraviu a má pre nás najvyššiu prioritu.

Politika BOZP

Enviromentálna politika 

Politika kvality 

certifikat politika BOZP min  certifikat enviro politika min certifikat politika kvality min

Politika
bezpečnosti infomácií

   
politika bezpecnosti informacii    
Certifikáty a ocenenia Kontaktujte nás YouTube Facebook