Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Spoločnosť Safirs, s.r.o. na základe udelených oprávnení ponúka široké spektrum služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom svojich vysoko kvalifikovaných a skúsených lektorov v oblasti BOZP, OPP a odpadového hospodárstva. Naša spoločnosť poskytuje odbornú výchovu a vzdelávanie (školenia) a odborné kurzy  na výkon špecifických pracovných činností.

Termíny kurzov a školení

Odborná výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP):

 • výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
 • výchova a vzdelávanie osôb  pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky
 • výchova a vzdelávanie osôb  na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

 Odborné školenia v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP):

 • školenie novoprijatých zamestnancov
 • opakované školenie zamestnancov
 • školenie ostatných zamestnancov, osôb, ktoré sa zdržujú v priestoroch organizácie
 • školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • školenie vedúcich zamestnancov
 • odborná príprava protipožiarnych hliadok
 • základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek (400 hod.)
 • odborná príprava členov dobrovoľných hasičských zborov obcí (40 hod.)
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • školenie preventivárov požiarnej ochrany obce

Ďalšia odborná výchova a vzdelávanie:

 • školenie prvej pomoci
 • školenia v oblasti životného prostredia
 • školenie v oblasti odpadového hospodárstva
 • školenia v oblasti civilnej ochrany
 • školenia v oblasti závažných priemyselných havárií
certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.