Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

NOVEMBER 2018


Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
– podľa požiadavky: Základná odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava / Opakované oboznamovanie zamestnancov)
Objednať

Termín: 9.11.2018

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: školenie vodičov motorových vozíkov 

Cena: základný kurz: základný kurz: 55 €/osoba, rozširujúci kurz: 25 €/trieda, opakované oboznamovanie: 15 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 13 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Erika Rybová, tel.: 0903 899 452, e-mail: rybova@safirs.sk 


Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
– podľa požiadavky: Základná odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava / Opakované oboznamovanie zamestnancov)
Objednať

Termín: 9.11.2018

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Žilina

Popis vzdelávania: školenie vodičov motorových vozíkov 

Cena: základný kurz: základný kurz: 55 €/osoba, rozširujúci kurz: 25 €/trieda, opakované oboznamovanie: 15 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 13 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Ján Zuber, tel.: 0911 390 763, e-mail: zuber@safirs.sk


Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
– podľa požiadavky: Základná odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava / Opakované oboznamovanie zamestnancov
Objednať

Termín: 12.11.2018

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: Školenie pilčíkov na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly (RMRP), ktorí vykonávajú inú činnosť ako je ťažba dreva a manipulácia s  drevom počas ťažby ( napr. tesárske práce ).

Cena: 65 €/osoba, duplikát preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Juraj Hrabuša, tel.: 0904 198 042, e-mail: hrabusa@safirs.sk


13

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení  VVZ-0103/10-08.1
– podľa požiadavky: Základná odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava / Opakované oboznamovanie zamestnancov

Objednať

Termín: 13.11.2018

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: školenie strojníkov stavebných strojov a zariadení

Cena: základný kurz: 150 €/osoba, rozširujúci kurz: 75 €/skupina, opakované oboznamovanie: 20 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 15 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií:  p. Erika Rybová, tel.: 0903 899 452, e-mail: rybova@safirs.sk


13

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení  VVZ-0103/10-08.1
– podľa požiadavky: Základná odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava / Opakované oboznamovanie zamestnancov

Objednať

Termín: 13.11.2018

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Žilina

Popis vzdelávania: školenie strojníkov stavebných strojov a zariadení

Cena: základný kurz: 150 €/osoba, rozširujúci kurz: 75 €/skupina, opakované oboznamovanie: 20 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 15 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Ján Zuber, tel.: 0911 390 763, e-mail: zuber@safirs.sk


Výchova a vzdelávanie osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky
– podľa požiadavky: Základná odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava / Opakované oboznamovanie zamestnancov
Objednať

Termín: 16.11.2018

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: základný kurz  pre prácu vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky môžu absolvovať len  osoby staršie ako 18 rokov a zdravotne spôsobilé (zdravotnú spôsobilosť doložiť k prihláške).

Cena: 100 €/osoba, duplikát preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Kamil Weiss, tel.: 0908 237 522, e-mail: weiss@safirs.sk


Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia
– podľa požiadavky: Základná odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava / Opakované oboznamovanie zamestnancov
Objednať

Termín: 16.11.2018

Čas: 8.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: Školenie pre lešenárov na montáž a demontáž lešenia.

Cena: základný kurz:45 €/osoba, rozširujúci kurz: 25 €/osoba, pravidelné a opakované oboznamovanie: 15 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 15 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií:  p. Erika Rybová, tel.: 0903 899 452, e-mail: rybova@safirs.sk


Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia
– podľa požiadavky: Základná odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava / Opakované oboznamovanie zamestnancov
Objednať

Termín: 23.11.2018

Čas: 8.00 hod.

Miesto: Žilina

Popis vzdelávania: Školenie pre lešenárov na montáž a demontáž lešenia.

Cena: základný kurz:45 €/osoba, rozširujúci kurz: 25 €/osoba, pravidelné a opakované oboznamovanie: 15 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 15 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Ján Zuber, tel.: 0911 390 763, e-mail: zuber@safirs.sk

Certifikáty a ocenenia Kontaktujte nás YouTube Facebook