Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Spoločnosť Safirs, s.r.o. poskytuje širokú paletu služieb zameraných na služby a poradenstvo v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, životného prostredia, civilnej obrany a prevádzkovania hasičských jednotiek. Súčasťou našej činnosti sú taktiež školenia, ktoré poskytujeme firmám a jednotlivcom v našom akreditovanom školiacom stredisku. Hlavným cieľom našej spoločnosti je Vaša spokojnosť s našimi službami!

Prevádzkovanie hasičských jednotiek (ZHÚ)

Naša spoločnosť poskytuje tiež služby odbornej prípravy a tréningu zamestnancov hasičských jednotiek. Zameriavame sa tiež na priame prevádzkovanie závodných hasičských útvarov (ZHÚ) pre našich klientov.

Viac informácií

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je pomerne komplikovaná a zharmonizovať Vaše podnikanie s legislatívnymi požiadavkami nie je jednoduché. Nechajte povinnosti a starosti s BOZP na nás a pokojne sa venujte Vášmu podnikaniu!

Viac informácií

Ochrana pred požiarmi (OPP)

Spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka služby v oblasti ochrany pred požiarmi pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby. Jedná sa predovšetkým o služby požiarnej prevencia a bezpečnosť stavieb, kontroly požiarnotechnický zariadení, služby prevencia priemyselných havárií a ďalšie činnosti.

Viac informácií

Závažné priemyselné havárie

Spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka služby v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií. Jedná sa o komplexné poradenstvo v oblasti ZPH, výkon špecialistu na prevenciu ZPH a ďalšie služby.

Viac informácií

Pracovná zdravotná služba

Činnosti pracovnej zdravotnej služby slúžia na hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci. V portfóliu služieb spoločnosti Safirs, s.r.o. sa nachádza aj zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby (PZS).

Viac informácií

Podnikové životné prostredie

Podnikové životné prostredie je dnes stále viac diskutovanou a citlivou témou, ktorá je dôležitá nielen z hľadiska splnenia zákonných noriem ale tiež pre dobrú prezentáciu firmy voči partnerom a verejnosti. Naša spoločnosť poskytuje poradenské služby v oblasti odpadové hospodárstva, ochrana ovzdušia, vodného hospodárstva a ďalšie.

Viac informácií

Civilná ochrana

Spoločnosť Safirs, s.r.o. poskytuje tiež služby a poradenstvo v oblasti dokumentácie a školení civilnej obrany od vypracovania potrebnej dokumentácie, cez spolupracovanie pri precvičovaní plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti až po odbornú pomoc pri zriaďovaní jednotiek civilnej obrany.

Viac informácií

Starostlivosť o požiarne zariadenia

Starostlivosť o požiarne zariadenia

Naša spoločnosť je pripravená vykonať pre Vás služby súvisiace so starostlivosťou o nasledujúce požiarne zariadenia: hasiace prístroje, hadicové zariadenia a požiarne vodovody (požiarne hydranty), požiarne uzávery (požiarne dvere, požiarne klapky), elektricko požiarna signalizácia (EPS) a stabilné hasiace zariadenia.

Viac informácií

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Bezpečnostný projekt

Vypracovanie Bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov nie je len Vašou povinnosťou vyplývajúcou zo zákona, ale prevenciou možných bezpečnostných rizík vyplývajúcich z ich straty, odcudzenia a zneužitia.

Viac informácií

Školiace stredisko

Akreditované

Naše akreditované školiace stredisko ponúka širokú škálu školení a tréningových programov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, školení vodičov, školení práce vo výškach a mnoho iných.

Viac informácií

Skúšky tesností

skusky tesnosti Spoločnosť Safirs, s.r.o. vo svojom portfólio služieb ponúka aj skúšky tesností  - nedeštruktívne skúšanie tesností. Viac informácií

Facility Management

 
Široké portfólio služieb ako technická správa budov, upratovacie, bezpečnostné a stavebné služby, ozonizácia, služby pre domácnosť Majordomus a podporné služby – všetko pre redukciu Vašich povinností a starostí. Viac informácií

Implementácia manažérskych systémov

 
Možno práve Váš obchodný partner vyžaduje, aby Vaše výrobné procesy, tovary a služby a firma boli certifikované na základe niektorej zo všeobecne uznávaných noriem (napr. ISO). Práve Safirs, s.r.o. môže byť Vašim spoľahlivým partnerom na ceste implementácie vybraných manažérskych systémov a získania potrebných certifikátov. Viac informácií

SAFIRS MANAGER - informačný a manažérsky systém

 
 

Unikátny interný informačný a manažérsky systém, ktorí uľahčí riadenie vnútorných procesov a celej firmy.

Viac informáci
certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.