Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Naša spoločnosť poskytuje vypracovanie požiarnobezpečnostného riešenia stavieb v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a prislúchajúcich vyhlášok prostredníctvom špecialistov požiarnej ochrany.

Služby v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb

  • vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné konanie,

  • vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné povolenie,
  • 
vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pri zmene stavby,

  • vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
  • vypracovanie požiarnej charakteristiky užívanej stavby,
  • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologického zariadenia alebo technického zariadenia,

  • vybavenie stavieb požiarnotechnickými zariadeniami stavby podľa projektovej dokumentácie.

certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.