Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Neustálym nadobúdaním teoretických vedomostí s následným praktickým výcvikom a využívaním modernej hasičskej techniky dokážeme plniť aj tie najnáročnejšie úlohy v oblasti požiarnej represie pri likvidácii požiarov, ekologických zásahov ako aj iných mimoriadnych udalostí. V záujme poskytovania komplexných služieb Vám naša spoločnosť súčasne ponúka aj kvalitné a efektívne služby v oblasti požiarnej prevencie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj v prevencii závažných priemyselných havárií.

V snahe garantovať vysokú odbornú úroveň svojich zamestnancov pripravených na profesionálne riešenie akejkoľvek vzniknutej situácie, spoločnosť Safirs, s.r.o. venuje veľkú pozornosť aj odbornej teoretickej príprave a vzdelávaniu svojich zamestnancov a to vo vlastnom akreditovanom školiacom stredisku.

Naše služby poskytované pri prevádzkovaní hasičských jednotiek:

 • likvidácia vzniknutých požiarov,
 • likvidácia následkov výbuchov, ekologických havárií a iných mimoriadnych udalostí,
 • záchrana osôb z nebezpečných priestorov,
 • záchranná služba na zdolanie ZPH,
 • požiarne asistencie na miestach s nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • zdravotná dopravná služba,
 • detekcia plynov a pár,
 • výpomoc s využitím výškovej techniky,
 • kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie predpisov v oblasti OPP a BOZP,
 • kontrola požiarno-technických zariadení (PHP, hydranty, vodovody, EPS,....)

Základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek

Spoločnosť Safirs, s.r.o. vykonáva základnú prípravu zamestnancov hasičských jednotiek od roku 2009 na základe oprávnenie udeleného od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Základnú prípravu zamestnancov hasičských jednotiek zastrešujú tímy odborníkov a skúsených lektorov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania zamestnancov podnikových hasičských jednotiek ako aj príslučníkov HaZZ.

Cieľom základnej prípravy pre budúcich hasičov je získanie a osvojenie si požadovaných znalostí, zručností a návyky potrebné na vykonávanie záchranných prác potrebných pri zdolávaní požiaru a iných mimoriadnych udalostí.

Fotogaléria ZHU Safirs

 • zhu-safirs_10
 • zhu-safirs_8

Prezrite si celú fotogalériu...

certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.