Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Služby poskytované v oblasti ochrany životného prostredia sú zamerané najmä na odpadové hospodárstvo, ochranu ovzdušia a vodné hospodárstvo. Spoločnosť Safirs, s.r.o. pokrýva všetky vyššie spomenuté oblasti.

Odpadové hospodárstvo zahŕňa:

 • havarijný plán na nakladanie s odpadom,
 • evidenciu odpadov,
 • identifikačné listy nebezpečného odpadu,
 • prevádzkové poriadky,
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy,
 • školenia na úseku odpadového hospodárstva.

Ochrana ovzdušia zahŕňa:

 • určovanie zdroja znečistenia ovzdušia,
 • výpočet znečistenia ovzdušia,
 • prevádzkové poriadky,
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy.

Vodné hospodárstvo zahŕňa:

 • prevádzkové poriadky,
 • hlásenie o odbere a vypúštaní odpadových vôd,
 • plánovanie revízií, kontrol a údržby zariadení,
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy,
 • školenia na úseku vodného hospodárstva.
certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.